Miért fontos, hogy igyekezettel, lelkesedéssel és örömmel készüljünk Jézus visszatérésére?

Jézus, Isten áldott prófétája, aki születésétől fogva csodákkal teli életet élt és akit Isten kitüntetett a prófétasággal. Isten a Paradicsom örömhírének átadását bízta e nagyszerű küldöttre, akiről tudatta, hogy "... nagy becsben fog állani ... s azokhoz fog tartozni, akik közel állnak [Allahhoz]." (Imran nemzetsége Szúra, 45). Már csak ezért is szükséges, hogy ezt az áldott prófétát, aki másodszor is el fog jönni a Földre, az egész emberiség a lehető legszebb módon fogadja. Még egy lehetőségeiben korlátozott ember is, ha vendéget vár, napokkal a vendég érkezése előtt készülődik, hogy a legtisztább, legjobb körülmények között fogadhassa vendégét. Gondot fordít arra, hogy vendéglátásában ne legyenek hiányosságok. Jézus pedig a világ összes embere számára egy olyan értékes és rendkívüli vendég, aki egyetlen más vendéghez sem hasonlítható. Ezért hát az egész emberiség kötelessége, hogy a legillőbb módon fogadja ezt a prófétát (Ulu'l Azm), aki hamarosan újra megtiszteli a Földet.

Jézus visszatérése az egész emberiség számára hatalmas adomány, Isten hatalmas áldása. Valóban óriási kegy Urunktól, hogy ezzel a nagyrabecsült prófétával találkozhatunk. Eljövetelekor Jézus ártatlan, rendkívül tiszta és fényes arcával, bölcsességével és igaz beszédével rögtön magára vonja majd a figyelmet, a világon az emberiség életében először a legkiválóbb emberi tulajdonságokkal rendelkező prófétával fog találkozni. Ahogy születése, élete, mennybemenetele és második eljövetele a Földre csodálatos, úgy eljövetele utáni élete is, Isten engedelmével, csodákkal lesz tele. Mindenki felnéz majd rá kiváló jelleme és páratlan értelme miatt. Minden szava, minden tette bölcs, döntései helyesek lesznek és Isten sugalmazása szerint fog cselekedni.

Minden embernek, legfőképpen pedig az Evangélium híveinek és a Korán verseiben hívő muszlimoknak, igyekezettel, lelkesedéssel és örömmel kell készülnie Jézus eljövetelére. Nagy tévedésben vannak azok, akik nem készülnek e becses próféta visszatérésére, akit Isten a Paradicsom hírével örvendeztetett meg. Ugyanis nagy hálátlanságra vall érdektelenül és lustán állni e fontos vendég fogadásának kérdéséhez, amikor az Isteni Kinyilatkoztatások és a küldöttek is egybehangzóan hírt adtak róla. Aki hisz Isten jeleiben, figyelemmel kíséri a világ változásait, továbbá józan eszével és belső hangjával értékeli a végidők jeleit, az nem várhatja felkészülés nélkül ezt a rendkívüli vendéget. Vagy nem gondolhatja azt, hogy "Hiszem, hogy másodszor is eljön a Földre Jézus, de most még ráérek készülni rá, majd később pótolom". Melyik lelkiismeretes, őszinte keresztény mondhatja majd azt, ha eljön az idő "Mi vártuk Jézust, de nem láttuk fontosságát, hogy bármit is tegyünk érte"? Akik mindezt azzal magyarázzák, hogy az a 15-20 év még messze van, még nem kell készülődni, azok bizony nagy tévedésben élnek. Mert meg fogják látni, hogy az a 15-20 év olyan gyorsan telik el, mint 15-20 nap és igencsak bánni fogják, hogy nem törődtek Jézus eljövetelének kérdésével. Senkinek nem szabad elfelejtenie, hogy az 1970-es években élő emberek is nagyon távolinak látták a '80-as, '90-es éveket. De az idő gyorsan eltelt és hirtelen elérkeztek a 2000-es évek. Ugyanígy a Jézussal való találkozásunk napja is, Isten engedelmével, nagyon gyorsan el fog jönni.

VISSZA  |  ELŐRE

Főoldal | Tanulmányok
Email: info@jezusvisszater.com
www.jezusvisszater.com

 
Ez az oldal Harun Yahya művei alapján készült       www.harunyahya.com